5 nov 2017

Artikkel om nabolaget i Dagsavisen

Artikkel om utfordringene med leietagerne i Stålverkshallene ble publisert i Dagsavisen 2.november 2017.

http://www.dagsavisen.no/oslo/beboere-pa-ensjo-plages-av-nattarbeid-1.1049396