Endret: 30 jan 2017     Opprettet: 19 sep 2016

Ny avtale med Canal Digital

Styret har forhandlet fram en ny avtale med Canal Digital om TV og bredbånd for beboerne.

Kort oppsummert innebærer dette at vi i grunnpakken (dvs. det som belastes via husleien) får:

• Øket hastighet på bredbåndet fra 5/5Mbps til 30/30Mbps. Dette er en betydelig økning i hastighet.

• Den lille dekoderen som ble levert med leiligheten byttes med Canal Digitals beste T-WE boks med en rekke muligheter for bl.a. opptak, TV-arkiv og visning av TV på nettbrett.

T-We tjenestene er inkludert, men må aktiveres av den enkelte beboer gjennom Mine Sider eller 06090.

Kostnaden for grunnpakken vil som følge av dette få en liten økning med kr. 18 pr. måned.

Om du allerede har eller ønsker høyere hastighet på bredbåndet enn 30/10Mbps, blir dette vesentlig rimeligere:

Om du for eksempel har avtale om 60Mbps i dag vil du på årsbasis spare 2 784 kroner.

For de fleste vil trolig 30Mbps være tilstrekkelig, så har du høyere hastighet i dag kan du vurdere å sette ned hastigheten for å redusere dine kostnader.

Du trenger ikke gjøre noe for å få økt hastighet fra 5 til 30Mbps.

Har du avtale om høyere hastighet enn 30Mbps i dag og ønsker å endre dette, ta kontakt med Canal Digital på telefon 06090.

Til orientering varslet Canal Digital at de ville øke prisen på TV-abonnementet med kr. 30,- pr måned fra 1’ste oktober i år for alle sine kunder. Pga. reforhandlingen vil ikke dette gjelde for oss og prisøkningen vil først komme fra 1’ste oktober 2017.

Noen beboere har fått en ordrebekreftelse på oppgradering av sitt Bredbånd. Dette kan beboerne det gjelder se bort i fra da det skyldes en administrativ feil hos Canal Digital. Oppgraderingen er en del av den kollektive avtalen og er ikke individuell.