Endret: 30 jan 2017     Opprettet: 5 feb 2016

Ordinær generalforsamling blir 26. april 2017

Det vises til borettslagslovens § 7-4: "Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp".

Stålverksparken Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 26. april 2017.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. mars 2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av

generalforsamlingen er det ønskelig at:

- Det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

- Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes tilstyreleder i Stålverksparken Borettslag

Roger Maurang

Stålverkskroken 14 B

0661 Oslo