23 feb 2017

Tyveri

Natten mellom 21. og 22. februar har det vært tyver i parkeringskjelleren. Av videoopptakene ser vi at to sykler er stjålet.

Vi anmoder beboerne å sjekke om de er berørt. Det er ønskelig at styret blir informert om hva som er stjålet.

Om du har blitt frastjålet noe, må du imidlertid selv melde dette til ditt forsikringsselskap.